Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rina nhận thấy rằng giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC) của quảng cáo cao hơn đáng kể so với điểm chuẩn của ngành. Tuy nhiên, cô ấy không thấy có sự cải thiện về vị trí quảng cáo của mình. Cô ấy có thể làm gì để tăng vị trí quảng cáo của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rina nhận thấy rằng giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC) của quảng cáo cao hơn đáng kể so với điểm chuẩn của ngành. Tuy nhiên, cô ấy không thấy có sự cải thiện về vị trí quảng cáo của mình. Cô ấy có thể làm gì để tăng vị trí quảng cáo của mình?

  • Giảm số lượng nhóm quảng cáo.
  • Khớp giá thầu với điểm chuẩn của ngành.
  • Tăng số lượng nhóm quảng cáo.
  • Cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo.

Đáp án đúng là: Cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo.

.

.

.

Rina nhận thấy rằng giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình của quảng cáo của cô ấy cao hơn đáng kể so với điểm chuẩn của ngành. Nhưng cô ấy không thấy vị trí quảng cáo của mình được cải thiện. Cô ấy có thể làm gì để có khả năng có được vị trí quảng cáo cao hơn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095