Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào các tiện ích tự động, chẳng hạn như Xếp hạng người bán, được hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào các tiện ích tự động, chẳng hạn như Xếp hạng người bán, được hiển thị?

  • Khi một nhà quảng cáo chọn tham gia nhận chúng theo cách thủ công.
  • Khi một chiến dịch tiện ích mở rộng tự động được tạo.
  • Khi một tài khoản được liệt kê trong danh sách trắng cho họ.
  • Khi Google dự đoán họ sẽ cải thiện hiệu suất quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Khi Google dự đoán họ sẽ cải thiện hiệu suất quảng cáo.

Khi nào thì phần mở rộng tự động, chẳng hạn như Đánh giá người bán, được hiển thị?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095