Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trước đây, Rina đã từng nghe mọi người đề cập đến thuật ngữ Điểm chất lượng và muốn tìm hiểu xem điểm này thực sự là gì. Câu nào sau đây mô tả đúng về Điểm chất lượng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rina đã nghe thuật ngữ Điểm chất lượng được đề cập trước đây và muốn tìm hiểu thực tế nó là gì. Câu nào mô tả Điểm chất lượng?

  • Đó là số liệu đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn
  • Đó là phản hồi của những người dùng đã nhấp vào quảng cáo và duyệt qua trang web của bạn để lại.
  • Đó là điểm số cuối cùng dựa trên mọi yếu tố trong cấu trúc tài khoản của bạn
  • Đây là ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn.

Câu trả lời đúng là: Đây là ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095