Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jerry hiểu rằng tỷ lệ nhấp dự kiến là một trong ba yếu tố chính quyết định điểm chất lượng của một quảng cáo. Jerry nên tập trung vào hai yếu tố chính nào khác để cải thiện điểm chất lượng cho quảng cáo của mình? (Hãy chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jerry hiểu rằng tỷ lệ nhấp dự kiến là một trong ba yếu tố chính quyết định điểm chất lượng của một quảng cáo. Jerry nên tập trung vào hai yếu tố chính nào khác để cải thiện điểm chất lượng cho quảng cáo của mình? (Hãy chọn hai đáp án)

  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • Kích thước quảng cáo
  • Số tiền dự thầu
  • Mức độ liên quan của quảng cáo
  • Trải nghiệm trang đích của quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Mức độ liên quan của quảng cáoTrải nghiệm trang đích của quảng cáo

.

.

.

Jerry hiểu rằng tỷ lệ nhấp dự kiến ​​là một trong ba yếu tố chính xác định điểm chất lượng của quảng cáo. Hai yếu tố chính khác mà Jerry nên tập trung vào để cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo là gì

Jerry hiểu rằng tỷ lệ nhấp dự kiến ​​là một trong ba yếu tố chính quyết định điểm chất lượng của quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095