Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mario là chủ một cửa hàng bán thiết bị ván trượt. Mario hiểu rằng khách hàng có khả năng chú ý nhất vào nội dung dòng tiêu đề trong quảng cáo dạng văn bản. Mario nên thêm nội dung gì vào dòng tiêu đề của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mario là chủ một cửa hàng bán thiết bị ván trượt. Mario hiểu rằng khách hàng có khả năng chú ý nhất vào nội dung dòng tiêu đề trong quảng cáo dạng văn bản. Mario nên thêm nội dung gì vào dòng tiêu đề của mình?

  • Số điện thoại mà khách hàng có thể liên hệ với anh ấy
  • Địa chỉ thực của cửa hàng của anh ấy
  • Nhắn tin bao gồm “Nhấp vào đây!”
  • Ít nhất một trong những từ khóa của anh ấy

Câu trả lời đúng là: Ít nhất một trong những từ khóa của anh ấy

Mario nên bao gồm ít nhất một trong các từ khóa của anh ấy trong dòng tiêu đề vì anh ấy hiểu rằng mọi người có nhiều khả năng chú ý đến văn bản dòng tiêu đề của anh ấy nhất trong quảng cáo văn bản.

.

.

.

Mario sở hữu một cửa hàng bán thiết bị trượt ván. Mario hiểu rằng mọi người có nhiều khả năng chú ý đến dòng tiêu đề của anh ấy nhất trong một quảng cáo văn bản. Mario nên bao gồm những gì trong tiêu đề của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095