Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ingrid muốn tiếp xúc nhiều với dòng sản phẩm mới mà cô ấy đang tung ra. Cô ấy hiểu rằng cô ấy có thể tiếp cận một phần đáng kể mọi người trên internet với sự trợ giúp của Chiến dịch hiển thị. Chiến dịch hiển thị sẽ đạt được mục tiêu tiếp thị của Ingrid theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ingrid muốn tiếp xúc nhiều với dòng sản phẩm mới mà cô ấy đang tung ra. Cô ấy hiểu rằng cô ấy có thể tiếp cận một phần đáng kể mọi người trên internet với sự trợ giúp của Chiến dịch hiển thị.
Chiến dịch hiển thị sẽ đạt được mục tiêu tiếp thị của Ingrid theo cách nào?

  • Hệ thống sẽ tự động tạo một đoạn video tóm tắt về dòng sản phẩm của cô ấy và đăng lên YouTube.
  • Quảng cáo của cô ấy sẽ xuất hiện bên trên và bên dưới các kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến dòng sản phẩm cô muốn quảng bá.
  • Quảng cáo của cô ấy sẽ phân phát trên nội dung trang web liên quan đến hoạt động kinh doanh của cô ấy hoặc liên quan đến mối quan tâm của khách hàng, tùy thuộc vào quyết định nhắm mục tiêu của cô.
  • Doanh nghiệp của cô sẽ xuất hiện nổi bật trên Google Maps, kèm theo tùy chọn để khách hàng nhìn thấy dòng sản phẩm của cô ấy trên Maps.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của cô ấy sẽ phân phát trên nội dung trang web liên quan đến hoạt động kinh doanh của cô ấy hoặc liên quan đến mối quan tâm của khách hàng, tùy thuộc vào quyết định nhắm mục tiêu của cô.

.

.

.

Ingrid muốn nâng cao tần suất hiển thị quảng cáo cho dòng sản phẩm mới mà cô sắp ra mắt. Cô ấy biết rằng mình có thể tiếp cận nhiều người trên Internet nhờ sự trợ giúp của chiến dịch trong Mạng Hiển thị. Chiến dịch trong Mạng Hiển thị giúp Ingrid đạt được mục tiêu tiếp thị bằng cách nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095