Rule #1: Life is supposed to be fun!

Marta có kinh phí tiếp thị eo hẹp và cần sử dụng một chiến lược có thể thu hút khách hàng đến với trang web của cô ấy với một mức phí định sẵn. Chiến lược đặt giá thầu nào có tiềm năng đáp ứng nhu cầu của Marta?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Marta có kinh phí tiếp thị eo hẹp và cần sử dụng một chiến lược có thể thu hút khách hàng đến với trang web của cô ấy với một mức phí định sẵn.
Chiến lược đặt giá thầu nào có tiềm năng đáp ứng nhu cầu của Marta?

  • Tối đa hóa số lượt nhấp
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)
  • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Câu trả lời đúng là : Tối đa hóa số lượt nhấp

Martha nên chọn chiến lược giá thầu ” Tối đa hóa số lần nhấp” nếu cô ấy muốn thúc đẩy nhiều lần nhấp hoặc thúc đẩy nhiều khách hàng nhất có thể trong một mức chi tiêu đã định. Bởi vì chiến lược Tối đa hóa số nhấp chuột được sử dụng:
1. Các chiến dịch bị ràng buộc ngân sách tập trung vào việc thúc đẩy số nhấp chuột
2.
Tăng số lượng nhấp chuột hơn 3. Tối đa hóa lưu lượng truy cập khi nhận được thêm ngân sách
4. Từ khóa kênh trên có giá trị hỗ trợ cao trong chuyển đổi

.

.

.

Marta có một khoản ngân sách tiếp thị eo hẹp. Cô ấy cần sử dụng một chiến lược có thể thúc đẩy khách hàng truy cập vào trang web của mình với một mức chi phí đã đề ra. Chiến lược đặt giá thầu nào có tiềm năng đáp ứng nhu cầu của Marta

Ngân sách tiếp thị của Marta khá eo hẹp. Cô ấy cần sử dụng một chiến lược có thể thúc đẩy khách hàng truy cập vào trang web của mình với một mức chi phí đã đề ra. Chiến lược đặt giá thầu nào có tiềm năng đáp ứng nhu cầu của Marta

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095