Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã thấy được kết quả ấn tượng từ Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình khi sử dụng Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tăng cường kết quả này bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã thấy được kết quả ấn tượng từ Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình khi sử dụng Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tăng cường kết quả này bằng cách nào?

  • Sử dụng Đối tượng tương tự để tìm khách truy cập mới cho trang web của bạn
  • Tăng quy mô của danh sách tiếp thị lại bằng cách giảm quy mô của danh sách Đối tượng tương tự
  • Sử dụng Đối tượng tương tự để kết nối lại với khách truy cập trước đó vào trang web của bạn
  • Loại bỏ Đối tượng tương tự ra khỏi Chiến dịch tiếp thị lại

Câu trả lời đúng là: Sử dụng Đối tượng tương tự để tìm khách truy cập mới cho trang web của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095