Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ricky là một người bán thiết bị chơi gôn trực tuyến vừa tạo một tài khoản Google Merchant Center mới. Khi Ricky tạo nguồn cấp dữ liệu đầu tiên, anh ấy phải thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của mình. Sự kết hợp nào của ‘gtin,’ ‘mpn’ và ‘brand’ là hợp lệ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ricky là một người bán thiết bị chơi gôn trực tuyến vừa tạo một tài khoản Google Merchant Center mới. Khi Ricky tạo nguồn cấp dữ liệu đầu tiên, anh ấy phải thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của mình. Sự kết hợp nào của ‘gtin,’ ‘mpn’ và ‘brand’ là hợp lệ?

  • gtin và thương hiệu là bắt buộc, và mpn được khuyến nghị
  • Chỉ yêu cầu ‘mpn’
  • Phải bao gồm cả ‘gtin’ và ‘mpn’
  • Chỉ “thương hiệu” là bắt buộc

Đáp án đúng là: gtin và thương hiệu là bắt buộc, và mpn được khuyến nghị

Giải thích : Đối với bất kỳ mặt hàng nào có tình trạng ‘mới’ và GTIN do nhà sản xuất chỉ định, hãy gửi số nhận dạng sản phẩm duy nhất bằng cách sử dụng các thuộc tính sau:

  • yêu cầu ‘gtin’
  • yêu cầu ‘thương hiệu’
  • khuyến nghị ‘mpn’

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/160161

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095