Rule #1: Life is supposed to be fun!

Maximilian đang bắt đầu Chiến dịch mua sắm cho các môn thể thao mùa đông để bán ván trượt, cũng được liệt kê trong chiến dịch du lịch miền núi của anh ấy. Maximilian có một ngân sách cụ thể chỉ dành cho chiến dịch thể thao mùa đông của mình. Khi ván trượt được hiển thị, anh ấy muốn giá thầu đến từ chiến dịch thể thao mùa đông của mình. Maximilian nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Maximilian đang bắt đầu Chiến dịch mua sắm cho các môn thể thao mùa đông để bán ván trượt, cũng được liệt kê trong chiến dịch du lịch miền núi của anh ấy. Maximilian có một ngân sách cụ thể chỉ dành cho chiến dịch thể thao mùa đông của mình. Khi ván trượt được hiển thị, anh ấy muốn giá thầu đến từ chiến dịch thể thao mùa đông của mình. Maximilian nên:

  • ưu tiên các Chiến dịch mua sắm của anh ấy theo mùa thay vì theo địa lý
  • ưu tiên ngân sách thể thao mùa đông của anh ấy bằng cách thêm ngân sách du lịch miền núi của anh ấy vào đó
  • thêm “du lịch núi” vào các từ khóa phủ định của anh ấy trong chiến dịch thể thao mùa đông
  • đặt ưu tiên cao cho chiến dịch thể thao mùa đông và ưu tiên du lịch núi thấp

Câu trả lời chính xác: đặt ưu tiên cao cho chiến dịch thể thao mùa đông và ưu tiên du lịch núi thấp

Giải thích: Maximilian nên  đặt ưu tiên cao cho chiến dịch thể thao mùa đông và ưu tiên du lịch núi thấp vì Maximilian đang bắt đầu Chiến dịch mua sắm cho các môn thể thao mùa đông để bán ván trượt, cũng được liệt kê trong chiến dịch du lịch núi của anh ấy. Maximilian có một ngân sách cụ thể chỉ dành cho chiến dịch thể thao mùa đông của mình. Khi ván trượt được hiển thị, anh ấy muốn giá thầu đến từ chiến dịch thể thao mùa đông của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095