Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tối ưu hóa thuộc tính tiêu đề cho dòng xe đạp mới của mình, Matilda nên bao gồm:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tối ưu hóa thuộc tính tiêu đề cho dòng xe đạp mới của mình, Matilda nên bao gồm:

  • biểu tượng và ký tự nước ngoài để thu hút sự chú ý của người dùng, chẳng hạn như dấu chấm than
  • giá cả và chi phí vận chuyển
  • từ khóa và các thuộc tính có liên quan trong tiêu đề, chẳng hạn như thương hiệu, kích thước và màu sắc
  • chỉ tên kiểu xe đạp

Câu trả lời chính xác: từ khóa và các thuộc tính có liên quan trong tiêu đề, chẳng hạn như thương hiệu, kích thước và màu sắc

Giải thích : Sử dụng thuộc tính tiêu đề để xác định rõ sản phẩm bạn đang bán. Tiêu đề là một trong những phần nổi bật nhất của quảng cáo của bạn. Tiêu đề cụ thể và chính xác sẽ giúp chúng tôi hiển thị sản phẩm của bạn cho đúng người dùng.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/merchants/answer/6324415

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095