Rule #1: Life is supposed to be fun!

Peter đã hoàn thành việc chia nhỏ các nhóm sản phẩm trong một trong các nhóm quảng cáo của Chiến dịch mua sắm của mình. Peter không nên sử dụng giá thầu nào cho nhóm sản phẩm “mọi thứ khác trong tất cả các sản phẩm” còn lại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Peter đã hoàn thành việc chia nhỏ các nhóm sản phẩm trong một trong các nhóm quảng cáo của Chiến dịch mua sắm của mình. Peter không nên sử dụng giá thầu nào cho nhóm sản phẩm “mọi thứ khác trong tất cả các sản phẩm” còn lại?

  • Giá thầu bằng 0
  • Giá thầu là giá thầu trung bình của các phân mục
  • Tiếp tục chia nhỏ cho đến khi không có sản phẩm nào trong nhóm này
  • Giá thầu thấp hơn các phân khu

Đáp án đúng là: giá thầu bằng 0

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095