Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rebecca là chuyên viên tiếp thị của một công ty hàng không. Cô ấy được giao nhiệm vụ lập kế hoạch ngân sách quảng cáo trực tuyến hằng tháng cho công ty của mình. Cô ấy chọn Công cụ lập kế hoạch hiệu suất của Google Ads để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rebecca là chuyên viên tiếp thị của một công ty hàng không. Cô ấy được yêu cầu lập kế hoạch ngân sách quảng cáo trực tuyến hằng tháng cho công ty của mình. Cô ấy chọn Công cụ lập kế hoạch hiệu suất của Google Ads để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này.
Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có hai lợi thế nào cho Rebecca? (Chọn hai.)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Công cụ lập kế hoạch hiệu suất dự đoán dựa vào hàng tỷ truy vấn tìm kiếm trên Google được thực hiện mỗi tuần.
  • Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sẽ giúp cô ấy xác định nguồn tiền từ ngân sách hoạt động khác để phân bổ vào mục đích tiếp thị.
  • Công cụ lập kế hoạch hiệu suất tận dụng máy học để dự đoán.
  • Công cụ lập kế hoạch hiệu suất là công cụ miễn phí dành cho mọi mặt tiền cửa hàng do người bán làm chủ.
  • Công cụ lập kế hoạch hiệu suất kết hợp với phần mềm lập ngân sách khác, chẳng hạn như QuickBooks.
Rebecca la chuyen vien tiep thi cua mot cong ty hang khong Co ay duoc yeu cau lap ke hoach ngan sach quang cao truc tuyen hang thang cho cong ty cua minh
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095