Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mario đang nghiên cứu một quảng cáo văn bản để chạy trên Mạng Tìm kiếm của Google. Anh ấy điền thông tin cần thiết vào từng thành phần. Thành phần nào yêu cầu Mario phải nêu bật những thông tin đặc biệt về sản phẩm của mình và hạn chế số lượng ký tự mà anh ấy có thể sử dụng cho 2 trường, mỗi trường 90 ký tự?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mario đang nghiên cứu một quảng cáo văn bản để chạy trên Mạng Tìm kiếm của Google. Anh ấy điền thông tin cần thiết vào từng thành phần.
Thành phần nào yêu cầu Mario phải nêu bật những thông tin đặc biệt về sản phẩm của mình và hạn chế số lượng ký tự mà anh ấy có thể sử dụng cho 2 trường, mỗi trường 90 ký tự

  • Thành phần biểu ngữ
  • Thành phần URL
  • Thành phần tiêu đề
  • Thành phần mô tả

Câu trả lời đúng là: Thành phần mô tả

Mario dang nghien cuu mot quang cao van ban de chay tren Mang Tim kiem cua Google Anh ay dien thong tin can thiet vao tung thanh phan

Câu hỏi khác: Mario đang nghiên cứu một quảng cáo văn bản để chạy trên Mạng Tìm kiếm của Google. Anh ấy điền thông tin cần thiết vào từng thành phần.
Thành phần nào yêu cầu Mario phải nêu bật những thông tin đặc biệt về sản phẩm của mình và hạn chế số lượng ký tự mà anh ấy có thể sử dụng cho 2 trường, mỗi trường 90 ký tự?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095