Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp nhận diện các cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cách mà Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể giúp nhận diện các cơ hội từ tất cả chiến dịch Google Ads? (Chọn hai.)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Sự khác biệt
  • Mô phỏng
  • Trang thiết bị đo
  • Xác thực
  • Số liệu phân bổ
Hai cach ma Cong cu lap ke hoach hieu suat co the giup nhan dien cac co hoi tu tat ca chien dich Google Ads
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095