Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jerry đang quản lý một Chiến dịch tìm kiếm trên Google và muốn cải thiện vị trí hiển thị quảng cáo của mình. Anh ấy đã tăng giá thầu, nhưng quảng cáo của anh ấy vẫn không hiển thị ở trên cùng kết quả Tìm kiếm. Anh ấy có thể làm gì khác để cải thiện Thứ hạng quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jerry đang quản lý một Chiến dịch tìm kiếm trên Google và muốn cải thiện vị trí hiển thị quảng cáo của mình. Anh ấy đã tăng giá thầu, nhưng quảng cáo của anh ấy vẫn không hiển thị ở trên cùng kết quả Tìm kiếm.

Anh ấy có thể làm gì khác để cải thiện Thứ hạng quảng cáo?

  • Giảm số lượng từ trong quảng cáo.
  • Xóa phần mở rộng.
  • Tạo trang đích hữu ích, liên quan cho quảng cáo.
  • Kiểm soát tín hiệu và thuộc tính người dùng.

Câu trả lời đúng là: Tạo trang đích hữu ích, liên quan cho quảng cáo.

Jerry dang quan ly mot Chien dich tim kiem tren Google va muon cai thien vi tri hien thi quang cao cua minh

Jerry quản lý một chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của Google. Anh ấy muốn cải thiện vị trí quảng cáo của mình. Anh ấy đã tăng giá thầu của mình, nhưng quảng cáo của anh ấy vẫn không xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm.

Jerry đang quản lý một Chiến dịch tìm kiếm của Google và muốn cải thiện vị trí mà quảng cáo của anh ấy xuất hiện. Anh ấy đã tăng giá thầu của mình, nhưng quảng cáo của anh ấy vẫn không hiển thị ở đầu kết quả Tìm kiếm. Anh ấy có thể làm gì khác để cải thiện Xếp hạng quảng cáo của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095