Rule #1: Life is supposed to be fun!

Raven đã thêm thành công vị trí của cô lên Google Doanh nghiệp của tôi. Cô biết mình có các tùy chọn xác minh, bao gồm xác minh qua điện thoại hoặc email. Ngoài ra, Raven còn có thể xác minh vị trí của cô bằng cách nào khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Raven đã thêm thành công vị trí của cô lên Google Doanh nghiệp của tôi. Cô biết mình có các tùy chọn xác minh, bao gồm xác minh qua điện thoại hoặc email. Ngoài ra, Raven còn có thể xác minh vị trí của cô bằng cách nào khác?

  • Với một ứng dụng di động đã tải xuống.
  • Với giấy phép kinh doanh do nhà nước cấp.
  • Với một chuyến thăm văn phòng Google địa phương.
  • Với một tấm bưu thiếp được gửi qua đường bưu điện.

Đáp án đúng là: Với một bưu thiếp được chuyển qua đường bưu điện.

Giải thích: Raven có thể xác minh vị trí của cô ấy bằng một tấm bưu thiếp được gửi qua đường bưu điện. Cô ấy có các tùy chọn để xác minh, bao gồm sử dụng cuộc gọi điện thoại hoặc e-mail. Bưu thiếp chứa mã xác minh gồm năm chữ số.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095