Rule #1: Life is supposed to be fun!

Julie đang cố gắng tìm hiểu lý do số lượt chuyển đổi trên trang web trực tuyến dao động liên tục trong 3 tháng vừa qua. Cô bắt đầu tìm hiểu những nguyên nhân có thể dẫn đến sự dao động này. Cô nên thực hiện hai hành động nào trong lúc tìm hiểu (Chọn hai phương án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Julie đang cố gắng tìm hiểu lý do số lượt chuyển đổi trên trang web trực tuyến dao động liên tục trong 3 tháng vừa qua. Cô bắt đầu tìm hiểu những nguyên nhân có thể dẫn đến sự dao động này. Cô nên thực hiện hai hành động nào trong lúc tìm hiểu (Chọn hai phương án).

  • Giới thiệu các thay đổi về quảng cáo để xem liệu khối lượng chuyển đổi có dao động theo kiểu tương tự như biến động hiện tại hay không.
  • Yêu cầu các thành viên khác trong nhóm tiếp thị của cô ấy kiểm tra kỹ các kết luận của cô ấy để loại trừ lỗi người dùng.
  • Xem Báo cáo Trễ thời gian để hiểu rõ hơn về đường dẫn chuyển đổi của khách truy cập của cô ấy.
  • Xem lại toàn bộ lịch sử thay đổi tài khoản của cô ấy vào ngày cụ thể đã chọn, vì các thay đổi quảng cáo có thể ảnh hưởng đến chuyển đổi.

Các Câu Trả Lời Đúng là: Xem Báo Cáo Trễ Thời Gian để hiểu rõ hơn về đường dẫn chuyển đổi của khách truy cập và Xem lại toàn bộ lịch sử thay đổi tài khoản của cô ấy vào ngày cụ thể đã chọn, vì các thay đổi quảng cáo có thể ảnh hưởng đến chuyển đổi.

Báo cáo Trễ thời gian cho biết khoảng thời gian (tính theo ngày) đã trôi qua giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng (nhấp chuột hoặc hiển thị) và chuyển đổi tiếp theo của họ. Hai hành động được đề xuất mà Julie nên thực hiện trong cuộc điều tra của mình là xem Báo cáo Trễ thời gian để hiểu rõ hơn về đường dẫn chuyển đổi của khách truy cập và xem lại toàn bộ lịch sử thay đổi tài khoản của cô ấy vào ngày cụ thể đã chọn, vì các thay đổi quảng cáo có thể ảnh hưởng đến chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095