Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc tạo hành động chuyển đổi cuộc gọi trong Google Ads và thêm đoạn mã điện thoại vào một trang web giúp các nhà quảng cáo có thể sử dụng số chuyển tiếp Google. Con số này cho phép bạn theo dõi điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc tạo hành động chuyển đổi cuộc gọi trong Google Ads và thêm đoạn mã điện thoại vào một trang web giúp các nhà quảng cáo có thể sử dụng số chuyển tiếp Google.
Bạn có thể dùng số điện thoại này để theo dõi thông tin gì?

  • Quảng cáo cụ thể dẫn đến chuyển đổi cuộc gọi.
  • Họ và tên của người gọi, địa chỉ nhà riêng hoặc doanh nghiệp của họ.
  • Lý do cuộc gọi và mã zip cụ thể mà cuộc gọi bắt nguồn.
  • Thời lượng của mỗi cuộc gọi và thời gian diễn ra.

Đáp án đúng là: Thời lượng của mỗi cuộc gọi và thời gian cuộc gọi diễn ra.

Giải thích: Bằng cách sử dụng số điện thoại chuyển tiếp Google động mới này, quảng cáo có thể theo dõi thời lượng của mỗi cuộc gọi và ghi lại quảng cáo nào đã dẫn đến chuyển đổi cuộc gọi. Số chuyển tiếp Google cho phép bạn theo dõi thời lượng của mỗi cuộc gọi và thời gian cuộc gọi diễn ra.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095