Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đo lường lượt chuyển đổi là cách thức rất hiệu quả để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ cách người dùng đang tương tác với thương hiệu. Hãy ghép từng hành động chuyển đổi với một ví dụ thích hợp về nhu cầu của doanh nghiệp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đo lường chuyển đổi là một cách tuyệt vời để các doanh nghiệp hiểu được cách người dùng tương tác với thương hiệu của họ. Hãy ghép từng hành động chuyển đổi với một ví dụ thích hợp về nhu cầu của doanh nghiệp

  1. Jenna muốn biết có bao nhiêu người dùng đang truy cập một trang cụ thể trên trang web của khách hàng của mình. – Số lần xem trang
  2. Edith quan tâm đến việc theo dõi có bao nhiêu người dùng đăng ký nhận bản tin của cô ấy mỗi tháng. – Đăng ký
  3. Durene muốn đo lường số lượng bán một sản phẩm cụ thể được thực hiện. – Mua hàng
  4. Travis muốn đo lường số lượng khách hàng mới mà các chiến dịch của anh ấy đang tạo ra cho một khách hàng. – Chì

.

.

.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095