Rule #1: Life is supposed to be fun!

Peter có một trang web để quảng cáo cho địa điểm cho thuê nhà nghỉ tại địa phương. Anh sử dụng Google Ads để quản lý chiến dịch quảng cáo của mình. Anh đang đối chiếu các lượt chuyển đổi mua hàng với CRM (Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng) phụ trợ của mình, nhưng dữ liệu hai bên không khớp nhau. Lý do cho sự khác biệt này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Peter có một trang web để quảng cáo cho địa điểm cho thuê nhà nghỉ tại địa phương. Anh sử dụng Google Ads để quản lý chiến dịch quảng cáo của mình. Anh đang đối chiếu các lượt chuyển đổi mua hàng với CRM (Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng) phụ trợ của mình, nhưng dữ liệu hai bên không khớp nhau. Lý do cho sự khác biệt này là gì?

  • CRM không hỗ trợ ID đơn đặt hàng duy nhất.
  • Peter đã bật cột Chuyển đổi xem qua.
  • Peter đã sửa đổi thẻ sự kiện để lấy một ID đơn đặt hàng duy nhất.
  • Theo dõi chuyển đổi đang tạo ra các chuyển đổi trùng lặp.

Câu trả lời đúng là: Theo dõi chuyển đổi đang tạo ra các chuyển đổi trùng lặp.

Giải thích: Nếu dữ liệu về lượt chuyển đổi CRM và Google Ads không khớp với nhau, thì sự khác biệt này có thể là do tính năng theo dõi chuyển đổi đang tạo ra các lượt chuyển đổi trùng lặp. nếu khách hàng quay lại trang chuyển đổi hoặc tải lại trang, Google Ads sẽ tính đó là hai lượt chuyển đổi. Vì vậy, cách tốt nhất là thêm ID đơn đặt hàng để loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp khỏi tổng số chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095