Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ramone đang phân bổ ngân sách cho YouTube để tận dụng Đối tượng chung sở thích. Cô ấy muốn biết thêm về Đối tượng chung sở thích trước khi quyết định sử dụng nguồn tài nguyên nào. Google không sử dụng bước nào sau đây để xây dựng một Đối tượng chung sở thích cho YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ramone đang phân bổ ngân sách cho YouTube để tận dụng Đối tượng chung sở thích. Cô ấy muốn biết thêm về Đối tượng chung sở thích trước khi quyết định sử dụng nguồn tài nguyên nào.
Google không sử dụng bước nào sau đây để xây dựng một Đối tượng chung sở thích cho YouTube?

  • Máy học để mở rộng quy mô
  • Khảo sát để xác nhận kết quả
  • Tín hiệu để hiểu đặc điểm của khán giả
  • Email để đăng ký người dùng

Câu trả lời đúng là: Email để đăng ký người dùng

.

.

.

Khách hàng của Ramone đang phân bổ ngân sách cho YouTube để tận dụng Đối tượng chung sở thích. Cô ấy muốn biết thêm về Đối tượng chung sở thích trước khi quyết định sử dụng nguồn tài nguyên nào. Google không sử dụng bước nào sau đây để xây dựng một Đối tượng chung sở thích cho YouTube?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095