Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo TrueView nào được lập hóa đơn theo CPA?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo TrueView nào được lập hóa đơn theo CPA?

  • TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • Khám phá TrueView
  • TrueView trong luồng
  • TrueView cho hành động

Câu trả lời đúng là: TrueView cho hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095