Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi mục tiêu của bạn là thúc đẩy hành động, bạn sẽ tập trung vào những khán giả có mức độ ý định cao nhất. Đối sánh từng loại đối tượng “kênh thấp nhất” với mô tả của nó.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi mục tiêu của bạn là thúc đẩy hành động, bạn sẽ tập trung vào những khán giả có mức độ ý định cao nhất. Đối sánh từng loại đối tượng “kênh thấp nhất” với mô tả của nó.

  1. Những người đã dành thời gian tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ giống như sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm – Đối tượng có mục đích tùy chỉnh cho YouTube
  2. Những người đã tương tác với doanh nghiệp của bạn nhưng không chuyển đổi khi họ có cơ hội – Tiếp thị lại hoặc Đối sánh khách hàng
  3. Những người đang tích cực nghiên cứu về doanh nghiệp của bạn và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ cụ thể của nó – Đối tượng trong thị trường
  4. Những người có hồ sơ tương tự với khách hàng mà bạn hiện đang nhắm mục tiêu hoặc những người thường xuyên đến doanh nghiệp của bạn – Đối tượng tương tự
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095