Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba lý do chính khiến nhà quảng cáo chọn YouTube để giúp xây dựng thương hiệu của họ là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba lý do chính khiến nhà quảng cáo chọn YouTube để giúp xây dựng thương hiệu của họ là gì?

  • YouTube có thời gian tải nhanh nhất trên mọi thiết bị, các công cụ dành cho nhà phát triển được tích hợp sẵn và chi phí chuyển đổi được đảm bảo.
  • YouTube có tổng chi phí nhấp chuột thấp nhất, nhiều công cụ của bên thứ ba nhất và tự động hóa được tiêu chuẩn hóa.
  • YouTube có nhóm hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất, các vị trí đặt quảng cáo rẻ nhất và một thư viện nội dung khổng lồ.
  • YouTube có lượng khán giả tương tác nhiều nhất, được cung cấp bởi dữ liệu và công cụ của Google, đồng thời mang lại kết quả đã được chứng minh.

Câu trả lời đúng là: YouTube có lượng khán giả tương tác nhiều nhất, được cung cấp bởi dữ liệu và công cụ của Google, đồng thời mang lại kết quả đã được chứng minh.

.

.

.

Ba lý do chính nhà quảng cáo sử dụng YouTube để giúp xây dựng thương hiệu của họ là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095