Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quyền truy cập của người dùng bị quản lý trong phần nào của Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quyền truy cập của người dùng bị quản lý trong phần nào của Studio?

  • Nội dung động
  • Tài sản
  • Sáng tạo
  • Quản trị viên

Câu trả lời đúng là: Quản trị viên

Giải thích : Nhấp vào Quản trị viên . Nếu bạn không thấy tùy chọn Quản trị trong thanh điều hướng, bạn không có quyền quản trị tài khoản . Liên hệ với quản trị viên công ty của bạn để thực hiện các tác vụ này hoặc cấp cho bạn quyền quản trị viên . Chọn tài khoản nhà quảng cáo của bạn từ danh sách. Hồ sơ của nhà quảng cáo sẽ xuất hiện, với các chi tiết như tên tài khoản, quốc gia, trang web và loại tài khoản. Nhấp vào Tạo người dùng mới. Nhập thông tin về người dùng mới.

Chọn một cấp độ Truy cập:

  • Người dùng có vai trò Tài khoản được chỉ định các quyền ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản.
  • Người dùng có vai trò Nhà quảng cáo được chỉ định các quyền ảnh hưởng đến một nhà quảng cáo cụ thể trong tài khoản.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2531496

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095