Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn được phép áp dụng 3 loại quảng cáo nào khi dùng quảng cáo VPAID?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn được phép áp dụng 3 loại quảng cáo nào khi dùng quảng cáo VPAID?

  • HTML5 phi tuyến tính
  • Mở rộng toàn màn hình
  • Xen kẽ
  • Biểu ngữ

Các câu trả lời đúng là: Mở rộng toàn màn hình , Quảng cáo xen kẽ và Biểu ngữ

Giải thích : Các loại quảng cáo chuyển tiếp, biểu ngữ và mở rộng toàn màn hình được phép sử dụng khi sử dụng quảng cáo VPAID.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095