Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp thường được sử dụng nhất để xác định nội dung động cho quảng cáo là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp thường được sử dụng nhất để xác định nội dung động cho quảng cáo là gì?

  • Trình quản lý chiến dịch
  • Mã trong quảng cáo
  • API bên ngoài
  • Bảng tính (Spreadsheet)

Câu trả lời đúng là: Spreadsheet

Giải thích : Để tạo một quảng cáo động, bạn kết nối danh sách các tùy chọn nội dung khác nhau (thường được lưu trữ trong bảng tính), với các vùng chứa trong quảng cáo chứa văn bản, hình ảnh hoặc video. Các vùng chứa này chủ yếu là div hoặc các phần tử HTML khác. Bạn cũng có thể chuyển thông tin khác từ bảng tính vào một biến trong quảng cáo được sử dụng để kiểm soát giao diện của quảng cáo

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3526354

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095