Rule #1: Life is supposed to be fun!

2 loại nhắm mục tiêu nào được hỗ trợ trong Studio cho quảng cáo động (chọn 2 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

2 loại nhắm mục tiêu nào được hỗ trợ trong Studio cho quảng cáo động (chọn 2 đáp án)

  • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
  • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
  • Nhắm mục tiêu theo địa lý
  • Nhắm mục tiêu theo đối tượng

Các câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo địa lý và Nhắm mục tiêu theo đối tượng

Giải thích : Nhắm mục tiêu theo địa lý và Nhắm mục tiêu theo đối tượng là hai loại được hỗ trợ cho các quảng cáo động trong studio.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/2877150

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095