Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi người dùng tạo bản xem trước động và thấy lỗi “Không thể hiển thị bản xem trước vì bạn chưa đặt quảng cáo mặc định hoặc bộ lọc đã áp dụng của bạn không khớp với bất kỳ hàng nào trong nguồn cấp dữ liệu”, bạn nên thực hiện bước nào trước tiên để khắc phục lỗi này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi người dùng tạo bản xem trước động và thấy lỗi “Không thể hiển thị bản xem trước vì bạn chưa đặt quảng cáo mặc định hoặc bộ lọc đã áp dụng của bạn không khớp với bất kỳ hàng nào trong nguồn cấp dữ liệu”, bạn nên thực hiện bước nào trước tiên để khắc phục lỗi này?

  • Tải lại nguồn cấp dữ liệu
  • Chuyển đổi lại nguồn cấp dữ liệu
  • Xác nhận nguồn cấp dữ liệu đã hoàn tất mà không có cảnh báo
  • Kiểm tra xem các thông số lọc nguồn cấp dữ liệu chính xác đã được áp dụng trong bảng xem trước chưa

Câu trả lời đúng là: Kiểm tra xem các thông số lọc nguồn cấp dữ liệu chính xác đã được áp dụng trong bảng xem trước chưa

Giải thích : Lỗi xảy ra khi các thông số lọc nguồn cấp dữ liệu chính xác không được áp dụng trong bảng xem trước. Khi người dùng tạo bản xem trước động, hãy đảm bảo các thông số lọc nguồn cấp dữ liệu được áp dụng chính xác, nếu không bạn sẽ thấy lỗi “Không thể hiển thị bản xem trước vì bạn chưa đặt quảng cáo mặc định hoặc các bộ lọc được áp dụng của bạn không khớp với bất kỳ hàng nguồn cấp dữ liệu nào , ”.

.

.

.

.

.

.

.

Khi người dùng tạo bản xem trước động và thấy lỗi “Không thể hiển thị bản xem trước vì bạn chưa đặt quảng cáo mặc định hoặc bộ lọc đã áp dụng của bạn không khớp với bất kỳ hàng nào trong nguồn cấp dữ liệu”, bạn nên thực hiện bước nào trước tiên để khắc phục lỗi này?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095