Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tải nội dung lên phần Quảng cáo, điều gì sẽ xảy ra?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tải nội dung lên phần Quảng cáo, điều gì sẽ xảy ra?

  • Nội dung được tự động thay đổi kích thước
  • Quảng cáo được gửi đến Campaign Manager để quản lý
  • Nội dung được chia sẻ cho tất cả các nhà quảng cáo trong tài khoản Studio
  • Nội dung được sao chép vào Thư viện nội dung

Câu trả lời đúng là: Nội dung được sao chép vào Thư viện nội dung

Giải thích : Sau khi tải lên nội dung của mình, bạn sẽ thấy chúng trong thư mục Thư viện nội dung cùng với biểu tượng cho biết loại nội dung bạn đã tải lên.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6011700

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095