Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo văn bản trên Google Tìm kiếm có ba thành phần chính. Thứ nhất là tiêu đề và thứ hai là mô tả. Thành phần thứ ba là gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo văn bản trên Google Tìm kiếm có ba thành phần chính. Thứ nhất là tiêu đề và thứ hai là mô tả. Thành phần thứ ba là gì

  • Khuyến mãi đằng sau quảng cáo của bạn.
  • Số điện thoại của doanh nghiệp của bạn.
  • Vị trí của doanh nghiệp của bạn.
  • URL hiển thị địa chỉ trang web của bạn.

Câu trả lời đúng là: URL hiển thị địa chỉ trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095