Rule #1: Life is supposed to be fun!

Linda nhận ra rằng chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google có thể tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp thương mại điện tử của mình. Linda có thể có đạt được hai kết quả nào nhờ chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Linda nhận ra rằng chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google có thể tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp thương mại điện tử của mình. Linda có thể có đạt được hai kết quả nào nhờ chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Một video có thể trình bày tóm tắt về các sản phẩm của cô ấy cho những người thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của cô ấy.
  • Doanh nghiệp của cô ấy có thể thu hút sự quan tâm của mọi người khi họ tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Cô ấy có tùy chọn hiển thị cho người dùng ảnh của từng sản phẩm của mình cùng với tiêu đề, giá cả, tên cửa hàng của cô ấy và hơn thế nữa.
  • Doanh nghiệp của cô ấy có thể xuất hiện vào đúng thời điểm ai đó đang tìm kiếm các loại sản phẩm mà cô ấy cung cấp.
  • Doanh nghiệp của cô ấy có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm khi các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của cô ấy đang hiển thị.

Câu trả lời đúng là: Doanh nghiệp của cô ấy có thể xuất hiện vào đúng thời điểm ai đó đang tìm kiếm các loại sản phẩm mà cô ấy cung cấp. và Doanh nghiệp của cô ấy có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm khi các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của cô ấy hiển thị.

.

.

.

Linda nhận ra rằng Chiến dịch tìm kiếm của Google có thể mang lại giá trị đáng kể cho doanh nghiệp Thương mại điện tử của cô. Linda có thể đạt được hai giải pháp nào thông qua Chiến dịch tìm kiếm của Google (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095