Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm giúp cải thiện chất lượng của khách hàng tiềm năng tốt hơn quảng cáo dạng văn bản chuẩn bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm giúp cải thiện chất lượng của khách hàng tiềm năng tốt hơn quảng cáo dạng văn bản chuẩn bằng cách nào?

  • Quảng cáo mua sắm sẽ xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau hơn so với quảng cáo văn bản.
  • Quảng cáo mua sắm chỉ hiển thị sản phẩm của bạn cho những khách hàng đã mua các sản phẩm tương tự.
  • Quảng cáo mua sắm cho một sản phẩm hiển thị nhiều lần trong một tập hợp các kết quả tìm kiếm.
  • Quảng cáo mua sắm hấp dẫn về mặt hình ảnh đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm hấp dẫn về mặt hình ảnh đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.

Với Chiến dịch mua sắm, bạn có thể quảng cáo sản phẩm của mình bằng cách cung cấp cho người mua sắm thông tin chi tiết về những gì bạn đang bán trước khi họ mở quảng cáo. Bạn có thể tăng chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách đưa thông tin sản phẩm trực tiếp vào quảng cáo của mình. Người mua sắm có nhiều khả năng hoàn tất việc mua hàng trên trang web của bạn hơn nếu họ được thông báo tốt hơn trước khi mở quảng cáo.

.

.

.

Quảng cáo mua sắm giúp cải thiện chất lượng của khách hàng tiềm năng tốt hơn quảng cáo dạng văn bản chuẩn bằng cách nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095