Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lance đang chạy Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để quảng bá cho cửa hàng đồ chơi phong cách cổ điển của mình. Anh ấy đang cân nhắc việc chạy thêm các chiến dịch quảng cáo với Google. Tiếp theo, Lance cần thực hiện một bước đơn giản nào để mở rộng phạm vi tiếp thị cho thương hiệu của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lance đang chạy Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để quảng bá cho cửa hàng đồ chơi phong cách cổ điển của mình. Anh ấy đang cân nhắc việc chạy thêm các chiến dịch quảng cáo với Google. Tiếp theo, Lance cần thực hiện một bước đơn giản nào để mở rộng phạm vi tiếp thị cho thương hiệu của mình?

  • Mở rộng quy mô và tân trang cửa hàng thực để mặt tiền của cửa hàng trông thu hút hơn.
  • Chuyển hoàn toàn sang hình thức tiếp thị kỹ thuật số bằng cách loại bỏ những bản quảng cáo in truyền thống.
  • Thử nghiệm bản sắc thương hiệu và bảng phối màu mới trong phiên bản cũ của Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.
  • Chạy Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu từ Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hiện có.

Câu trả lời đúng là: Sử dụng dữ liệu nguồn cấp dữ liệu Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để tiếp cận người xem bằng quảng cáo Danh mục hàng địa phương. HOẶC Chạy Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu từ Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hiện có.

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương sử dụng dữ liệu nguồn cấp dữ liệu từ Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để tiếp cận người xem Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Bước tiếp theo, Lance có thể thực hiện để mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu của mình là sử dụng dữ liệu nguồn cấp dữ liệu Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để tiếp cận người xem bằng quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095