Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên các trang YouTube

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên các trang YouTube

  • Chỉ tìm kiếm
  • Trang chủ, xem và tìm kiếm
  • Trang chủ, xem và đăng ký
  • Chỉ xem

Giải thích: Quảng cáo trong hiển thị xuất hiện ở những nơi như trên kết quả tìm kiếm của YouTube, bên cạnh các video có liên quan, trên trang chủ YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng của đối tác. Họ mời người dùng nhấp vào hình thu nhỏ để xem quảng cáo video của bạn và giúp video của bạn được khán giả quan tâm khám phá.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095