Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một lợi ích chính khi sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi là bạn sẽ biết được khách hàng đã làm gì khi truy cập vào danh sách của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để theo dõi những lượt tương tác này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một lợi ích chính khi sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi là bạn sẽ biết được khách hàng đã làm gì khi truy cập vào danh sách của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để theo dõi những lượt tương tác này?

  • Bài đánh giá trên Google Doanh nghiệp của tôi
  • Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi
  • Thông tin Google Doanh nghiệp của tôi
  • Google My Business Insights

Câu trả lời đúng là: Google My Business Insights

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095