Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Kích thước biểu ngữ chuẩn được YouTube hỗ trợ là 300 × 250.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Kích thước biểu ngữ chuẩn được YouTube hỗ trợ là 300 × 250.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Quảng cáo lớp phủ trong video trên YouTube là quảng cáo hình ảnh có kích thước 480 × 70 xuất hiện được phủ lên ở cuối trình phát video YouTube trên các trang xem YouTube. Quảng cáo lớp phủ xuất hiện khi người dùng bắt đầu phát video. Bạn có thể tùy chọn bao gồm quảng cáo hiển thị hình ảnh đồng hành 300 × 250.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095