Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất cho phép các nhà bán lẻ quảng cáo kho hàng tại cửa hàng của mình và thúc đẩy người mua sắm đến cửa hàng thực của họ

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất cho phép các nhà bán lẻ quảng cáo kho hàng tại cửa hàng của mình và thúc đẩy người mua sắm đến cửa hàng thực của họ

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hiển thị sản phẩm và thông tin cửa hàng của bạn cho những người mua sắm ở gần đó và đang tìm kiếm trên Google. Mục đích chính của họ là hướng người tiêu dùng đến các cửa hàng truyền thống của bạn để hoàn tất việc mua hàng (mặc dù họ vẫn có tùy chọn mua hàng trực tuyến).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095