Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lance, chủ một cửa hàng lâu đời chuyên bán đồ chơi cổ, nghe thấy một nhóm khách hàng trẻ trong cửa hàng của ông nói về hiệu quả quảng cáo hiển thị hình ảnh của Toys by Tammy. Lance bắt đầu quan tâm đến việc truy cập Mạng Hiển thị của Google (GDN). Ông có thể sử dụng GDN theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lance, chủ một cửa hàng lâu đời chuyên bán đồ chơi cổ, nghe thấy một nhóm khách hàng trẻ trong cửa hàng của ông nói về hiệu quả quảng cáo hiển thị hình ảnh của Toys by Tammy. Lance bắt đầu quan tâm đến việc truy cập Mạng Hiển thị của Google (GDN). Ông có thể sử dụng GDN theo cách nào?

  • Bằng cách lên lịch một vị trí trong lịch Mạng hiển thị của Google.
  • Bằng cách thuê một trong những người trẻ tuổi để thực hiện các hoạt động quảng cáo bên lề đường.
  • Bằng cách hợp tác với Toys by Tammy.
  • Bằng cách chạy chiến dịch quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách chạy chiến dịch quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

Cách duy nhất mà Lance, chủ một cửa hàng đồ chơi cổ lâu đời có thể sử dụng GDN là chạy chiến dịch quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

.

.

.

Lance, chủ một cửa hàng đồ chơi cổ lâu đời, nghe những người trẻ tuổi trong cửa hàng của anh ấy nói về hiệu quả của Quảng cáo hiển thị hình ảnh từ Toys by Tammy. Anh ấy trở nên quan tâm đến việc truy cập Mạng hiển thị của Google (GDN)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095