Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo Google được thiết kế để phân phối ba thứ cho mọi nhà quảng cáo: mức độ liên quan, kiểm soát và kết quả. Nó cung cấp sự liên quan bằng cách kết nối các nhà quảng cáo với đúng người vào đúng thời điểm. Nó cung cấp kết quả bằng cách chỉ thu tiền khi bạn nhận được một nhấp chuột. Quảng cáo Google cung cấp quyền kiểm soát như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo Google được thiết kế để phân phối ba thứ cho mọi nhà quảng cáo: mức độ liên quan, kiểm soát và kết quả. Nó cung cấp sự liên quan bằng cách kết nối các nhà quảng cáo với đúng người vào đúng thời điểm. Nó cung cấp kết quả bằng cách chỉ thu tiền khi bạn nhận được một nhấp chuột.
Quảng cáo Google cung cấp quyền kiểm soát như thế nào?

  • Bằng cách giúp nhà quảng cáo kiểm soát số tiền chi tiêu tối đa mỗi tháng của họ.
  • Bằng cách giúp nhà quảng cáo kiểm soát số lượng hành động cụ thể tương ứng với số tiền họ bỏ ra
  • Bằng cách giúp nhà quảng cáo kiểm soát xem nên đặt quảng cáo trong phiên đấu giá để cạnh tranh với đối thủ nào
  • Bằng cách giúp nhà quảng cáo kiểm soát giá thầu cao nhất tiếp theo được phép trong các phiên đấu giá mà họ tham gia

Câu trả lời đúng:

  • Bằng cách giúp nhà quảng cáo kiểm soát số tiền chi tiêu tối đa mỗi tháng của họ.
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095