Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một lợi thế của phạm vi tiếp cận của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một lợi thế của phạm vi tiếp cận của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

  • Cho phép bạn điều chỉnh thủ công kích thước, giao diện và định dạng của quảng cáo để đáp ứng chính xác yêu cầu xây dựng thương hiệu của bạn.
  • Tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng của tài sản sáng tạo để đáp ứng chính xác yêu cầu xây dựng thương hiệu của bạn.
  • Tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng của tài sản sáng tạo cho phù hợp với mọi vị trí quảng cáo gốc hoặc không gốc.
  • Cho phép bạn điều chỉnh thủ công kích thước, giao diện và định dạng của tài sản sáng tạo cho phù hợp với mọi vị trí quảng cáo gốc hoặc không gốc.

.

.

.

Lợi thế về phạm vi tiếp cận của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095