Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mary quản lý các chiến dịch Tìm kiếm của Google và muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của mình với Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Cô ấy đang cố gắng quyết định tạo Chiến dịch hiển thị chuẩn hay Chiến dịch hiển thị thông minh. Tại sao Mary lại chọn Chiến dịch hiển thị chuẩn thay vì Chiến dịch hiển thị thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mary quản lý các chiến dịch Tìm kiếm của Google và muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của mình với Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Cô ấy đang cố gắng quyết định tạo Chiến dịch hiển thị chuẩn hay Chiến dịch hiển thị thông minh. Tại sao Mary lại chọn Chiến dịch hiển thị chuẩn thay vì Chiến dịch hiển thị thông minh?

  • Vì cô ấy muốn có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với mọi khía cạnh của chiến dịch trong Mạng Hiển thị.
  • Vì cô ấy không muốn phải nhập nhiều thông tin đầu vào và sử dụng giải pháp tự  động.
  • Vì cô ấy muốn phân phát cả Quảng cáo tìm kiếm và Quảng cáo hiển thị trong cùng một chiến dịch.
  • Vì cô ấy muốn đạt được các kết quả tương tự nhau mà không cần quản lý chiến dịch

.

.

.

Mary quản lý các chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google và muốn mở rộng phạm vi tiếp cận bằng Quảng cáo hiển thị của Google. Cô ấy đang suy nghĩ nên tạo Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn hay Chiến dịch hiển thị thông minh. Tại sao Mary chọn Chiến dịch hiển thị tiêu chuẩn thay vì Chiến dịch hiển thị thông minh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095