Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo danh sách sản phẩm nên được sử dụng cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo danh sách sản phẩm nên được sử dụng cho:

  • Quảng cáo dịch vụ
  • Quảng cáo thương hiệu
  • Quảng cáo sản phẩm trực tuyến
  • Thúc đẩy các cuộc điện thoại đến một doanh nghiệp

Đáp án đúng là: Quảng cáo sản phẩm trực tuyến

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095