Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của quảng cáo đệm là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của quảng cáo đệm là gì?

  • Giá trị tín hiệu cao
  • Tiếp cận các trang web bên ngoài
  • Tỷ lệ bỏ qua thấp
  • Sự chú ý của khán giả cao

Câu trả lời đúng là: Sự chú ý của khán giả cao ,

Quảng cáo đệm mang lại phạm vi tiếp cận tối đa , Họ mang lại tác động thương hiệu tương đương với TrueView cho nhà quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095