Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Jasmine muốn thêm YouTube vào chiến dịch tiếp thị trực tuyến của họ. Họ mong muốn sử dụng một giải pháp đối tượng dữ liệu của bên thứ nhất để tìm kiếm khách hàng mới có cùng đặc điểm với khách hàng hiện tại của họ. Giải pháp đối tượng dữ liệu của bên thứ nhất nào sẽ phù hợp với khách hàng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Jasmine muốn thêm YouTube vào chiến dịch tiếp thị trực tuyến của họ. Họ mong muốn sử dụng một giải pháp đối tượng dữ liệu của bên thứ nhất để tìm kiếm khách hàng mới có cùng đặc điểm với khách hàng hiện tại của họ. Giải pháp đối tượng dữ liệu của bên thứ nhất nào sẽ phù hợp với khách hàng này?

  • Đối tượng Đối sánh khách hàng
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Tiếp thị lại qua Thẻ Google
  • Đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Đối tượng Tương tự

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095