Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào dưới đây là đúng khi nói về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào dưới đây là đúng khi nói về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua?

  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua có sẵn trên YouTube và Google Maps.
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua là quảng cáo dài sáu giây hiển thị trước video.
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua được mua trên CPM mục tiêu thông qua Google Ads.
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua bổ sung cho các chiến dịch truyền hình và gia tăng phạm vi tiếp cận.
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua có sẵn trong đấu giá hoặc mua đặt trước.
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua gần giống với quảng cáo được hiển thị trên TV.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua bổ sung cho các chiến dịch truyền hình và gia tăng phạm vi tiếp cận, Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua có sẵn trong đấu giá hoặc mua đặt trước và Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua gần giống với quảng cáo được hiển thị trên TV.

.

.

.

Câu nào trình bày đúng về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095