Rule #1: Life is supposed to be fun!

Niharika cần làm gì trước tiên nếu cô ấy muốn bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng về giá cả và tính sẵn có của sản phẩm của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Niharika cần làm gì trước tiên nếu cô ấy muốn bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng về giá cả và tính sẵn có của sản phẩm của mình?

  • Thêm dữ liệu có cấu trúc schema.org vào các trang đích của cô ấy
  • Gửi có cho các thuộc tính giá cả và tình trạng còn hàng
  • Không có gì, cô ấy chỉ cần bật cài đặt này trong Google Merchant Center
  • Liên kết tài khoản Google Merchant Center với tài khoản AdWords của cô ấy

Câu trả lời chính xác: Thêm dữ liệu có cấu trúc schema.org vào các trang đích của cô ấy

Giải thích : Việc bật cập nhật mặt hàng tự động trong tài khoản của bạn cho phép chúng tôi cập nhật các mặt hàng của bạn trên Google Mua sắm dựa trên đánh dấu dữ liệu có cấu trúc mà chúng tôi tìm thấy trên trang web của bạn. Các vấn đề như độ trễ giữa các lần cập nhật trên trang web của bạn và các lần cập nhật dữ liệu mà bạn gửi đến Google Mua sắm có thể dẫn đến dữ liệu sản phẩm không chính xác hoặc cũ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095