Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương có tính năng gì độc đáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương có tính năng gì độc đáo?

  • Cách trình bày của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà người tiêu dùng sử dụng.
  • Chúng được trang bị cả nội dung âm thanh và hình ảnh.
  • Chúng tích hợp trên các bảng quảng cáo điện tử địa phương, và sau đó mở rộng ra toàn thế giới.
  • Họ sử dụng dữ liệu từ quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

Câu trả lời đúng là: Họ sử dụng dữ liệu từ quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương sử dụng để cung cấp dữ liệu từ Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Đây là một tính năng độc đáo của quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095