Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhánh của Simpson Shoes đã hoạt động từ năm 1917. Gần đây họ đã chạy quảng cáo đầu tiên của mình và sau khi chạy quảng cáo, chủ sở hữu muốn tìm thấy quảng cáo trên mạng. Để có thể thấy được Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của mình, người chủ sở hữu nên tìm kiếm ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhánh của Simpson Shoes đã hoạt động từ năm 1917. Gần đây họ đã chạy quảng cáo đầu tiên của mình và sau khi chạy quảng cáo, chủ sở hữu muốn tìm thấy quảng cáo trên mạng. Để có thể thấy được Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của mình, người chủ sở hữu nên tìm kiếm ở đâu?

 • Khi ông ấy ở gần Simpson Shoes và đang sử dụng Google Maps để định vị.
 • Trên thanh bên, khi tìm giờ mở cửa của cửa hàng Simpson Shoes.
 • Trên một biển quảng cáo gần lối vào cửa hàng Simpson Shoes.
 • Khi ông ấy ở gần Simpson Shoes và đang tìm kiếm trực tuyến về một kiểu giày vẫn còn hàng.

Câu trả lời đúng là:

 • Khi ông ấy ở gần Simpson Shoes và đang tìm kiếm trực tuyến về một kiểu giày vẫn còn hàng.
 • Chủ sở hữu nên tìm kiếm để tìm quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của mình khi anh ta ở gần Simpson Shoes đang tìm kiếm trực tuyến kiểu còn hàng. Bởi vì Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hiển thị sản phẩm và thông tin cửa hàng của bạn cho những người mua sắm ở gần và đang tìm kiếm trên Google.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095